กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ส่งประกันสูงวัยiBegin โดยไม่ต้องตรวจ-ตอบคำถามสุขภาพ

นางสายฝน สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำตลาดประกันสุขภาพและความคุ้มครอง เปิดเผยว่าบริษัทฯ ออกแบบประกันสูงวัย iBegin (ไอบีกิน) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากับตลาดผู้สูงวัยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแบบประกันสูงวัย iBegin เป็นแบบประกันชีวิตและความคุ้มครอง ที่รับรองการออกกรมธรรม์ โดยลูกค้าไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

นางสายฝน สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำตลาดประกันสุขภาพและความคุ้มครอง เปิดเผยว่าบริษัทฯ ออกแบบประกันสูงวัย iBegin (ไอบีกิน) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากับตลาดผู้สูงวัยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแบบประกันสูงวัย iBegin เป็นแบบประกันชีวิตและความคุ้มครอง ที่รับรองการออกกรมธรรม์ โดยลูกค้าไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

แบบประกันสูงวัย iBegin ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพ ได้แก่ คุ้มครองการเสียชีวิต คุ้มครองโรคมะเร็งระยะลุกลามจ่ายแบบเงินก้อน คุ้มครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ คุ้มครองค่าชดเชยรายวันทั้งจากอุบัติเหตุและมะเร็งระยะลุกลาม ลูกค้าสามารถเลือกแบบประกันสูงวัย iBegin ได้ 2 แบบได้แก่ iBegin 90/5 ชำระเบี้ย 5 ปี และ iBegin 90/10 ชำระเบี้ย 10 ปี โดยอายุรับประกันเริ่มต้นที่ 50-70ปี พร้อมอายุความคุ้มครองถึง 90ปี

สำหรับลูกค้าที่สนใจแบบประกันสูงวัย iBegin สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่ตัวแทนของกรุงไทย-แอกซ่า หรือที่สำนักงานตัวแทนของบริษัท 83 แห่งและที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2689-4800 หรือ www.krungthai-axa.co.th