APM-“ม.หอการค้าไทย” ร่วมสัมมนาที่กัมพูชา

APM-"ม.หอการค้าไทย" ร่วมสัมมนา “Leader Essentials Advanced Program” ที่กัมพูชา

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการบริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และ ผศ.สุดา ปีตะวรรณ ผู้อำนวยการสถาบัน APM Financial &Capital Market Institute at Bangkok ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) นำโดย ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว จัดงานสัมมนา “Leader Essentials Advanced Program” ให้กับคณะบริหารของSihanoukville Autonomous Port (PAS) โดยมีDr.Chhun Hong รองกรรมการผู้จัดการเป็นประธานในการเข้าร่วมสัมมนา ณ เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 15 – 16 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา

คำค้น