“หุ้นขวัญใจมหาชน ทอล์ค – เคาะขวาหุ้นเด่นก่อน 2,000 จุด”

พบกับสุดยอดงานสัมมนาประจำไตรมาส 1 “หุ้นขวัญใจมหาชน ทอล์ค และเคาะขวาหุ้นเด่นก่อน 2,000 จุด” วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน)

พบกับสุดยอดงานสัมมนาประจำไตรมาส 1 “หุ้นขวัญใจมหาชน ทอล์ค และเคาะขวาหุ้นเด่นก่อน 2,000 จุด”

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน)

>>> ลงทะเบียนคลิก <<<

กำหนดการสัมมนา

12:30 – 13:00 น. ลงทะเบียน

13:00 – 13:05 น. กล่าวต้อนรับ  

โดย คุณชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้นธุรกิจ

13:10 – 14:30 น. พิธีประกาศรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน (Popular Award) ปีที่ 6” ของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ

14.30 – 15.30 น. งานสัมมนาหัวข้อ “หุ้นขวัญใจมหาชน ทอล์ค”

โดย คุณประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหารและผู้บริหารอาวุโส บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

คุณศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คุณนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

15:30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 – 17:30 น. งานสัมมนาหัวข้อ “เคาะขวาหุ้นเด่นก่อน 2,000 จุด” 

โดย คุณสุเชษฐ์ สุขแท้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสาขางานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ร่วมเสวนาและดำเนินรายการโดย คุณเนาวรัตน์  เจริญประพิณ

คำค้น