ปรับแผนเล่น Trading Short คาด SET50 แกว่งลง stop loss ที่ 1,200 จุด!

Trading Short คาดหวังแนวรับที่ 1,174.5 จุด พร้อมกับตั้ง Stop Loss หากสูงกว่า 1,200 จุด

จับทิศ SET50 โดย AECs : SET50 (S50H18) 13 มี.ค. 2561

กลยุทธ์การลงทุน

Outright Trading: Trading Short คาดหวังแนวรับที่ 1,174.5 จุด พร้อมกับตั้ง Stop Loss หากสูงกว่า 1,200 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: คาดแกว่งลงหลังแตะกรอบบน Sideway!!!

เมื่อวานนี้ S50H18 เปิดบวกด้วย Gap-up แล้วแกว่งขึ้นต่อจนปิด +18.1 จุด เข้าใกล้กรอบบน Sideway ที่ 1,197 จุด โดยเรามองวันนี้ดัชนีมีโอกาสกลับมาลงหลังจากเมื่อวานนี้รีบาวด์แรง เพราะ 1) เทรนด์ระยะสั้นของ S50H18 เป็นการแกว่งแบบ Sideway โดยปัจจุบันค่า ADX ในกราฟ 120 นาที ต่ำกว่า 20% และ 2) ดัชนีเปิด Gap-up ทิ้งไว้ ซึ่งเรามองว่าเป็นเพียง Common Gap ไม่มีนัยยะ เพราะ Volume ไม่มาก ดังนั้นมองวันนี้ดัชนีอาจลงกลับมาปิด Gap ที่แนวรับ 1,174.5 จุด และคงแกว่งในกรอบ Sideway ต่อไป

มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดยังคงกลัวดัชนีพักฐานขาขึ้น!!!

เมื่อวานนี้ S50H18 ปิดบวกด้วย % น้อยกว่า Spot ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันก่อนหน้า 0.39 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -0.06 จุด ใกล้เคียง Theory Basis ที่ +0.26 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะสั้น (<1 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50M18-S50H18) เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.2 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -4.7 จุด มากกว่า Theory Spread ที่ -7.07 จุด สะท้อนมุมมองเป็นบวกในระยะกลาง (3 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1803B 0.46 33.4 0.77
S5028C1804A 0.83 18.1 0.79
S5028C1806A 0.59 15.9 1.27

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1803D 0.16 39.7 1.87
S5028P1804B 0.46 16.6 1.56
S5028P1806A 0.89 11.9 1.12
ข้อมูล ณ วันที่ 13/03/2018

 

Effective gearing : ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity : แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ : บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

คำค้น