สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BEAUTY มูลค่าสูงสุด 2.63 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BEAUTY มูลค่าสูงสุด 2.63 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BEAUTY 72 140,046,900 2,632,929 18.8
MONO 5 110,000,000 445,500 4.05
MINT
6 6,434,400 240,254 37.34
JAS <XD> 2 26,000,000 179,400 6.9
BANPU 1 6,000,000 129,000 21.5
KBANK 2 346,000 78,542 227
IVL 3 1,062,000 57,514 54.16
CPALL-F
2 640,200 55,890 87.3
MAJOR 1 2,000,000 53,500 26.75
SCB 2 327,000 48,723 149
BBL-F 2 209,414 48,283 230.56
KTB
1 2,300,000 46,460 20.2
PTT-F
7 70,000 39,290 561.29
S5013P1806A 6 40,000,000 33,704 0.84
PTT13C1808A 2 60,000,000 26,700 0.44
PTT 1 40,000 22,640 566
BEC 1 1,800,000 22,500 12.5
PTT13P1808A 2 40,000,000 21,800 0.54
TISCO 1 226,000 19,719 87.25
UNIQ 1 1,500,000 19,650 13.1
UV 2 2,000,000 19,600 9.8
MTLS
1 390,000 14,528 37.25
CPF 1 500,000 12,075 24.15
KCE 1 82,300 5,699 69.25
TRUE 1 814,100 5,617 6.9
S5028C1804A 2 5,500,000 4,990 0.91
GPSC
1 37,800 3,011 79.66
BDMS-F 1 115,000 2,634 22.9
S5028C1806A
2 4,000,000 2,580 0.64
CPALL 1 15,000 1,316 87.75
TMB 1 342,500 986 2.88
TPIPP <XD> 1 130,000 878 6.75
U 5 25,670,000 725 0.03
SIRI-F <XD> 2 200,000 366 1.83
KBANK-F 1 42 10 228