KTC เปิดตัว “KTC Scan to Pay”

KTC เปิดตัว KTC Scan to Pay ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 ถนนพระราม 1

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ร่วมกับ บริษัท วีซ่า อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR แถลงข่าว ครั้งแรกกับความร่วมมือในการเปิดให้บริการ “KTC Scan to Pay” ผ่านบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

โดยนายธศพงษ์ รังควร ผู้อำนวยการ ธุรกิจบัตรเครดิต KTC นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่าประจำประเทศไทย และนายนิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อโฆษณา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 ถนนพระราม 1

คำค้น