SET50 มีโอกาสแกว่งได้ 2 ทาง แนะ Wait & See ดัชนียังไม่ไปไหน

Wait&See โดยรอเปิด Long เมื่อดัชนีเข้าใกล้ Support Zone 1,130/1,150 จุด และรอเปิด Short เมื่อดัชนีเข้าใกล้ Resistance Zone 1,170/1,190 จุด

จับทิศ SET50 โดย AECs : SET50 (S50M18) 11 เม.ย. 2561

กลยุทธ์การลงทุน

Outright Trading : Wait&See โดยรอเปิด Long เมื่อดัชนีเข้าใกล้ Support Zone 1,130/1,150 จุด และรอเปิด Short เมื่อดัชนีเข้าใกล้ Resistance Zone 1,170/1,190 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: รอเพราะมีโอกาสแกว่งได้ 2 ทาง!!!

เมื่อวานนี้ S50M18 แกว่งลงเล็กน้อยจนปิด -0.13%DoD โดยแม้จะยังคงยืนเหนือแนวรับค่าเฉลี่ยEMA5วันได้อย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดีเราพบว่าราคาปิดเมื่อวานนี้ของ S50M18 ยังเป็นราคาที่อยู่ตรงกลางของกรอบ Sideway 1,130-1,190 จุด อีกทั้งเมื่อวานนี้ทุกๆ Series ของ Index Futures มีปริมาณการซื้อขายหดตัว 22.2%DoD และสถานะคงค้างหดตัว 2.5%DoD แสดงให้เห็นถึงการลดสถานะก่อนวันหยุดยาวสงกรานต์ ดังนั้นเรามองว่าวันนี้ควร Wait&See เพราะทิศทางระยะสั้นของดัชนีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 2 ทางด้วยความน่าจะเป็นเท่ากันตามแนวโน้ม Sideway ซึ่งราคาปัจจุบันไม่มีความได้เปรียบในเชิง Gain Loss Ratio ทั้งกลยุทธ์ขาขึ้นและขาลง

มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดมองดัชนีไม่ไปไหน!!!

เมื่อวานนี้ S50M18 ปิดลบด้วย % มากกว่า Spot เล็กน้อย ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันทำการก่อนหน้า โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -4.37 จุด ยังคงใกล้เคียง Theory Basis ที่ -3.82 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะสั้น (3 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50U18-S50M18) เพิ่มขึ้นจากวันทำการก่อนหน้า 0.2 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -4.6 จุด ใกล้เคียง Theory Spread ที่ -4.48 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะกลาง (6 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW ราคาเสนอซื้อ Eff. Sensitivity
(มองขึ้น) (บาท) gearing(x)
S5028C1806B 0.50 18.4 1.26
S5028C1806A 0.27 20.7 2.08
S5028C1804A 0.21 36.9 1.49

 

Put DW ราคาเสนอซื้อ Eff. Sensitivity
(มองลง) (บาท) gearing(x)
S5028P1806A 0.94 13.4 0.92
S5028P1806B 0.54 18.0 1.19
ข้อมูล ณ วันที่ 12/04/2018

 

Effective gearing : ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity : แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ : บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

คำค้น