สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KTB มูลค่าสูงสุด 170.87 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KTB มูลค่าสูงสุด 170.87 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KTB 2 9,820,000 170,868 17.4
BANPU 1 6,800,000 134,300 19.75
HMPRO 1 1,701,700 24,079 14.15
KBANK-F
3 120,060 23,652 197
LH <XD> 1 2,000,000 21,200 10.6
WORK
1 250,000 15,563 62.25
SNP 1 500,000 10,700 21.4
PTTE13C1811A 1 10,000,000 4,725 0.47
TNPF <NP> 1 1,087,000 4,565 4.2
PTTG13C1805A 1 10,000,000 2,300 0.23
PTT13P1808A 1 5,100,000 1,887 0.37
S5013C1806D 1 2,000,000 1,200 0.6
VNT 1 22,300 652 29.25