เปิดงบฯ 11 หุ้นอสังหา ชู S เด่นสุดฟาดกำไรไม่ยั้งโตเกิน 6 เท่าตัว!

เปิดงบฯ 11 หุ้นอสังหา ชู S เด่นสุดฟาดกำไรไม่ยั้งโตเกิน 6 เท่าตัว!

เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2561 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งได้ทยอยประกาศออกมามากพอสมควร โดยในวันนี้ “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” จะทำการสำรวจและรวบรวมผลประกอบการของบจ.ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ได้ประกาศผลการดำเนินงานออกมาเป็นที่เรียบร้อย ประกอบด้วย  SIRI ,A ,S ,LPN ,LH ,PSH ,ORI ,ANAN, AQ ,SENA และ QH

ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นอยู่ในทิศทางที่ดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน หลังจากมีรายได้จากการขายอสังหาฯเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงมี 3 บริษัทจดทะเบียนที่ผลประกอบการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ได้แก่ SIRI และ LPN

อันดับที่ 1 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/61 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 61 มีกำไรสุทธิที่ระดับ 252 ล้านบาท ลดลง 50.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 511.16 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการดังกล่าวลดลงเนื่องจาก บริษัทมีรายรับรวมทั้งสิ้น 5,278 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26 จากจํานวน 7,124 ล้านบาทในไตรมาสที่1/2560 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทลดลง 29% รวมถึงการลดลงของรายได้ค่าบริการธุรกิจ ซึ่งลดลง 23%

อันดับที่ 2 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/61 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 61 มีกำไรสุทธิที่ระดับ 298.34 ล้านบาท ลดลง 5.34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 315.18 ล้านบาท

ส่วนบริษัทที่ผลประกอบการโดดเด่นได้แก่

อันดับที่ 1บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/61 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 61 มีกำไรสุทธิที่ระดับ 251.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 651.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 33.49 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการที่ปรับตัวขึ้ันเนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเติบโตจากรายได้การให้เช่าและการให้บริการ รวมถึงรายได้จากการขายสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

อันดับที่ 2 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/61 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 61 มีกำไรสุทธิที่ระดับ 488.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 184.34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 171.93  ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น

อันดับที่ 3 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/61 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 61 มีผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 164.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 70.70 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่อยู่อาศัยเท่ากับ 896.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 527.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 142.7 ปัจจัยหลักมาจากการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิโครงการคอนโดมิเนียม สําหรับรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมเท่ากับ 762.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 561.1 ล้านบาท

อันดับที่ 4 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ A รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/61 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 61 มีกำไรสุทธิที่ระดับ 53.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.76% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 29.07 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการดังกล่าวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก เป็นผลมาจากต้นทุนขายรวมไตรมาส1/61เท่ากับ 639.30 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันอยู่ที่ 735.45 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นผลจากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อันดับที่ 5 บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/61 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 61 มีกำไรสุทธิที่ระดับ 2.47 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 1.77 พันล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/61 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 1.61 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.20

อันดับที่ 6 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/61 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 61 มีกำไรสุทธิที่ระดับ 844.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 652.84 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโต 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากธุรกิจโรงแรมหลังมีการเพิ่มขึ้นของอัตราการเช่าและการปรับเพิ่มอัตราค่าห้อง นอกจากนี้ต้นทุนขายรวมปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

อันดับที่ 7 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/61 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 61 มีกำไรสุทธิที่ระดับ 862.41ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 681.33 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ไตรมาส1/61อยู่ที่ 8,352 ล้านบาท เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 8,072 ล้านบาท

อันดับที่ 8 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/61 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 61 มีกำไรสุทธิที่ระดับ 144.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 140.35  ล้านบาท

ขณะที่ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/61 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 61 มีกำไรสุทธิที่ระดับ 22.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 61.96  ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานที่พลิกกำไรเนื่องจากในไตรมาส 1/61 บริษัทฯรับรู้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 169.399 ล้าน บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 88.375 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 109 ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น ซึ่งรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้จากการขายและบริการ  ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำนวน 42.47 ล้านบาท มาอยู่ที่ 42.52 ล้านบาท เป็นกำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่ร้อยละ 35

ทั้งนี้ เป็นที่น่าจับตาว่าในไตรมาส 2/2561 บริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จะรักษาศักยภาพการทำกำไรได้อยู่ในทิศทางที่ดีต่อไปหรือไม่ รวมถึงผู้บริหารจะมีแนวทางเพื่อกระตุ้นยอดขายโครงการอย่างไรบ้าง เพื่อให้ผลประกอบการออกมาดีอย่างต่อเนื่อง

คำค้น

เรื่องน่าสนใจ