สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ JASIF มูลค่าสูงสุด 5.67 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ JASIF มูลค่าสูงสุด 5.67 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
JASIF 8 540,000,000 5,670,000 10.5
SUPER 8 507,000,000 608,400 1.2
DDD 2 650,000 59,150 91
BBL-F
2 122,700 24,483 199.53
TDEX 1 2,000,000 22,840 11.42
HANA 1 500,000 17,813 35.62
RATCH 1 306,800 15,915 51.88
CPALL 1 156,400 13,059 83.5
STA
1 989,000 12,115 12.25
CPAL13C1807A 2 20,000,000 10,800 0.54
BEAUTY 1 500,000 9,925 19.85
SAMART 1 1,000,000 8,175 8.18
GLOW
1 93,900 7,794 83
CPN 1 94,800 7,323 77.25
BDMS13C1810A 1 15,000,000 6,750 0.45
DIF 1 400,400 5,766 14.4
LH 1 458,900 5,140 11.2
SCC 1 10,800 5,060 468.48
IVL13C1810A 1 10,000,000 4,575 0.46
EASON 1 1,200,000 4,200 3.5
BOFFICE 1 323,500 4,141 12.8
BANPU 1 152,600 3,495 22.9
S5013C1806D 2 6,000,000 3,111 0.52
TRUE13C1810A 1 10,000,000 3,100 0.31
TISCO 1 33,900 2,949 87
SUPE28C1806A
2 54,000,000 2,160 0.04
IRPC
1 283,700 1,943 6.85
SUPE28C1810A 1 10,000,000 1,800 0.18
KTC28C1809A 1 1,000,000 1,180 1.18
U 2 20,000,000 570 0.03
AEONTS <XD> 1 2,000 306 153
SST
1 15,400 99 6.4
TOP 1 1,000 86 85.5