ราคาดิ่งพสุธา

วันนี้เป็นวันกี๋อิ่ว การเข้าใจผิดของคนเรานั้นร้ายแรงยิ่ง ฉะนั้น บุคคลที่ดำเนินธุรกิจและการค้านั้น ควรที่จะถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน ทำให้การงานก้าวหน้าได้ ส่วนผลที่ได้จากการลงทุนนั้นควรคำนึงว่าการได้มานั้นลำบากแค่ไหน ขณะที่ชีวิตประจำวันของทุกคน พูดไปก็อาจจะเหมือนกันก็ได้ เพียงแต่อยู่ที่การกระทำและผลที่ได้รับ

โหงวเฮ้งหุ้น

อาลัยหุ้น SAWAD ณ เจ้าขา

ราคาหุ้นลงดิ่งพสุธาละลายไป

ผิดหวังกำไรทรุดแทบติดดิน

ความเป็นจริงที่มักต้องเกิด

วันนี้เป็นวันกี๋อิ่ว การเข้าใจผิดของคนเรานั้นร้ายแรงยิ่ง ฉะนั้น บุคคลที่ดำเนินธุรกิจและการค้านั้น ควรที่จะถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน ทำให้การงานก้าวหน้าได้ ส่วนผลที่ได้จากการลงทุนนั้นควรคำนึงว่าการได้มานั้นลำบากแค่ไหน ขณะที่ชีวิตประจำวันของทุกคน พูดไปก็อาจจะเหมือนกันก็ได้ เพียงแต่อยู่ที่การกระทำและผลที่ได้รับ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ MC หรือ AQUA

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ SOLAR และ TLUXE

คติวันนี้ “เปลี่ยนจากเล่นหุ้นปั่น มาเป็นเล่นหุ้นพื้นฐาน”