สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BANPU มูลค่าสูงสุด 129 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BANPU มูลค่าสูงสุด 129 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BANPU 1 6,000,000 129,000 21.5
KBANK 1 591,200 113,067 191.25
VGI 1 2,500,000 19,375 7.75
SAWAD 1 300,000 10,725 35.75
ADVANC 1 50,000 9,502 190.04
CFRESH 1 880,000 3,872 4.4
DDD 1 43,000 3,580 83.25
U 1 10,000,000 290 0.03
BBL-F
1 68 13 197.5
KBANK-F 2 51 10 197.79