KTAM เปิดขายกอง KT-CSBOND ถึง 12 มิ.ย.นี้

KTAM เปิดขายกองทุน KT-CSBOND ถึง 12 มิ.ย.นี้  เน้นหุ้นกู้ด้อยสิทธิทั่วโลกสร้างโอกาสรับยิลด์สูง

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บลจ.กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (KTAM Capital Securities Fund: KT-CSBOND) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 กองทุนมีนโยบายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในกองทุนรวมหลักPIMCO GIS Capital Securities Fund บริหารโดย PIMCO

โดยมีวัตถุประสงค์ ในการสร้างการเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ออกโดยธนาคาร บริษัทประกัน และ บริษัททางการเงินอื่นๆ โดยจะเน้นไปลงทุนใน Tier1, Tier 2 และ contingent convertible (“CoCo”) Bonds

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะ ในสภาวะที่อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อยู่ในระดับต่ำ และอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอยู่ในทิศทางขาขึ้น กลุ่มสินทรัพย์ย่อยในตราสารหนี้ ไม่ว่าจะเป็น พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ ผลตอบแทนสูง ( High yield ) ต่างมีราคาแพง และมีความเสี่ยงที่ราคาจะลดต่ำลงจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ดังนั้น นักลงทุนสถาบัน กองทุนบำนาญ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาจจะพิจารณา ลงทุนใน Basel III ประเภทตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ที่ออกโดยธนาคารที่มีความมั่นคงเข้ามาในพอร์ต เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุน

ส่วนนักลงทุนทั่วไป ที่ต้องการลงทุนในตราสาร Basell III ประเภท T2 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่จะถูกเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ ลดมูลค่าหรือถูกตัดเป็นหนี้สูญได้ตามที่กำหนดไว้ ปัจจุบันธนาคารหลายแห่งได้ออกตราสารหนี้ประเภทนี้ออกมา ซึ่งได้รับความนิยมจากนักลงทุน เนื่องจากการจ่ายดอกเบี้ยที่สูงชดเชยความเสี่ยงที่มากขึ้น ควรเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี

สำหรับการลงทุนในตราสาร Basel III ประเภท T2 เป็นทางเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี สำหรับนักลงทุนทั่วไป แต่ต้องตระหนักว่าตราสารดังกล่าวมีความเสี่ยงที่ต่างจากตราสารหนี้ทั่วไป มีโอกาสสูญเงินต้รไปบางส่วน หรือถูกแปลงสภาพกลายเป็นหุ้นสามัญ

โดยหลักทรัพย์10 อันดับแรกที่กองทุนรวมหลักลงทุน ได้แก่ สถาบันการเงิน Lloyds Banking Group plc , Banco Santander S.A. , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , S.A. , Intesa Sanpaolo S.p.A , HSBC , Barclays Bank PLC , UBS Group AG , UBS AG of Stamford,Connecticut , Credit Suisse Group AG , และบริษัท Santander UK Plc

ส่วนกองทุนรวมหลักมีรูปแบบการลงทุนที่จะพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานยอดเยี่ยมบริษัทที่มีเงินทุนแข็งแกร่งเพียงพอในการรองรับช่วงภาวะวิกฤต และมีแนวโน้มต่ำที่ผลขาดทุนของธนาคารจะทำให้เกิดกลไก Trigger ในหลักทรัพย์ CoCo

นอกจากนี้ ตราสารประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิ สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทน 6.3% ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่น และอันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยอยู่ในระดับ Investment Grade

ทั้งนี้ กองทุน KT- CSBOND จะเป็นตัวเลือกให้นักลงทุน ที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่มีทีมบริหารจัดการ และ ควบคุมความเสี่ยงที่เป็นบริษัทชั้นนำของโลกคอยดูแล

สำหรับผลดำเนินงานกองทุนหลักตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ 31 กรกฎาคม 2013 ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงถึง 7.13% ต่อปี 3 ปี อยู่ที่ 5.48% และ 1 ปี อยู่ที่ 4.90% สูงกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด ( 3 Month USD LIBOR Index ) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน อยู่ที่ 0.66% 3 ปีอยู่ที่ 0.90% และ1 ปีอยู่ที่ 1.47% (ที่มา: Pimco Fact Sheet ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561 )