L&E จัดโครงการแสงสว่างปี 2

L&E จัดโครงการแสงสว่างปี 2 ถวายหลอด LED ให้กับวัดและโรงเรียนในจ.พระนครศรีอยุธยา

คุณวลัยลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ผู้นำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน นำทีมพนักงานบริษัทฯ ร่วมกิจกรรม “แสงสว่างเพื่อชุมชน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถวายหลอดไฟ LED ให้กับวัดและโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนรวม 6,425 หลอด มูลค่ารวม 1,237,455 บาท

โดยบริจาคให้กับวัด 22 แห่ง จำนวน 4,320 หลอด และโรงเรียน 44 แห่ง จำนวน 2,105 หลอด เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน และอายุการใช้งานที่ยาวนานของหลอด LED ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ จึงช่วยลดขยะอันตรายที่เกิดจากหลอดไฟ ให้กับทางวัดและโรงเรียนอีกด้วย

คำค้น