จับตาแนวรับสำคัญ SET50 1,130 จุด ฝรั่ง Net Long 8,148 สัญญา!

Wait&See รอดัชนีเลือกทิศทาง โดยหากสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,130 จุด คาดรีบาวด์ต่อในกรอบ Sideway แต่หากหลุดรับ 1,123 จุด คาดลงลึกตาม Price pattern แบบ Triple Top

จับทิศ SET50 โดย AECs : SET50 (S50M18) 13 มิ.ย. 2561

กลยุทธ์การลงทุน

Outright Trading: Wait&See รอดัชนีเลือกทิศทาง โดยหากสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,130 จุด คาดรีบาวด์ต่อในกรอบ Sideway แต่หากหลุดรับ 1,123 จุด คาดลงลึกตาม Price pattern แบบ Triple Top

มุมมองด้านเทคนิค: จับตาแนวรับสำคัญ 1,130 !!!

เมื่อวานนี้ S50M18 ขึ้นช่วงเช้าพยายามยืนในแดนบวกช่วงบ่าย แต่ท้ายตลาดถูกแรงขายทำกำไรภายในวันทิ้งตัวลงมา แต่ยังคงปิดเหนือแนวรับ 1,130 จุด อย่างไรก็ดี Indicator ในกราฟรายวันเราไม่เจอสัญญาณซื้อหรือขายอย่างชัดเจน โดยเรายังคงคาดว่าสัปดาห์นี้ดัชนีจะแกว่งด้วยความผันผวนที่สูงมาก เพราะดัชนีมีโอกาสแกว่งได้ 2 ทาง 1) แรงรีบาวด์ทำงานต่อ หนุนให้พลิกกลับมาขึ้นตามกรอบ Sideway หรือ 2)  หลุดรับ 1,123 จุด แล้วลงต่อตาม Price pattern แบบ Triple Top ซึ่งจะทำให้มีแนวรับถัดไปที่ค่อนข้างลึก ดังนั้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำแนะนำ Wait&See หรือปิดสถานะเพื่อรอดัชนีเลือกทิศทาง

มุมมองทางทฤษฎี: สัญญาณขัดแย้งรอความชัดเจน!!

เมื่อวานนี้ S50M18 ปิดบวกด้วย % น้อยกว่า Spot ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันทำการก่อนหน้า 2.28 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -0.01 จุด ใกล้เคียง Theory Basis ที่ +0.70 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะสั้น (1 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50U18-S50M18) ลดลงจากวันทำการก่อนหน้า 0.3 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -4.5 จุด ยังสูงกว่า Theory Spread ที่ -5.96 จุด สะท้อนมุมมองเป็นบวกในระยะกลาง (4 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1806C 0.09 43.9 2.89
S5028C1807A 0.28 20.5 1.99

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1806A 0.50 28.7 0.79
S5028P1806B 0.12 47.1 2.02
S5028P1807A 0.97 13.8 0.85
ข้อมูล ณ วันที่ 12/06/2018

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

คำค้น