กลเกมกลโกงหุ้น ‘วินด์ เอนเนอร์ยี่ (ภาค 4)’ ความท้าทายใหม่ SCB (อีกแล้ว)

จากรณีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ปล่อยเงินกู้ให้บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) จำนวน 37,000 ล้านบาท ถือเป็นความท้าทายใหม่ต่อจารีตเก่าของ SCB อีกครั้ง

แฉทุกวันทันเกมหุ้น

จากรณีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ปล่อยเงินกู้ให้บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) จำนวน 37,000 ล้านบาท ถือเป็นความท้าทายใหม่ต่อจารีตเก่าของ SCB อีกครั้ง

หากย้อนดูจารีตเดิม ที่ถือปฏิบัติกันมา..หากสถานะผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ชัดเจนหรือมีข้อพิพาท SCB ระมัดระวังอย่างยิ่ง ที่จะไม่ปล่อยกู้หรือหากจำเป็นต้องปล่อยกู้จริง..ต้องมีผู้ร่วมปล่อยกู้ (Syndicated Loan) เพื่อลดหรือกระจายความเสี่ยง

แต่กรณี WEH กลับกล้าที่จะปล่อยเงินกู้ 37,000 ล้านบาท ยิ่งไปกว่านั้น เป็นการปล่อยเงินกู้แบบรายเดียว ไม่มีเจ้าหนี้รายอื่น มาช่วยกระจายความเสี่ยงแต่อย่างใด.!!!??

การปล่อยกู้ให้ WEH ครั้งนี้ SCB ให้เหตุผลว่า ธุรกิจพลังงานทดแทนมีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง การสนับสนุนทางการเงิน WEH จำนวน 37,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 5 โครงการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพและใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ถือเป็นวงเงินสนับสนุนทางการเงินมากสุดของธนาคารไทย ที่ปล่อยกู้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในไทย”

ขณะที่ ณพ ณรงค์เดช” รองประธานคณะกรรมการ WEH ระบุว่า ธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทย ถือว่าน่าสนใจ เพราะมีความต้องการไฟฟ้าอีกมาก รวมทั้งภาครัฐมีการส่งเสริมให้ใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่หลากหลาย การได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก SCB เป็นก้าวสำคัญของบริษัทและถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศอีกด้วย”

เมื่อสอดส่องเข้าไปดูงบการเงินของ WEH ที่ได้รายงานต่อกระทรวงพาณิชย์ พบว่าปี 2560 มีรายได้รวม 889.70 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 263.64 ล้านบาท จึงอดเป็นห่วง WEH ถึงความสามารถในการชำระเงินกู้อยู่ไม่น้อย..ด้วยตัวเลขรายได้ดังกล่าวดังกล่าว..จ่ายแค่ดอกเบี้ย..ก็เหงื่อตกแล้ว..!?

แต่ก็คงมีข้อถกเถียงกลับมาได้เช่นกันว่ารายได้อยู่ระดับต่ำ 1,000 ล้านบาท..เป็นเพียงการรับรู้รายได้ จากโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) บางส่วนเท่านั้น..มีโรงไฟฟ้าอีก 4 โครงการ ขนาดรวม 360 เมกะวัตต์ ที่มีกำหนด COD ปีนี้จำนวน  270 เมกะวัตต์และปีหน้า (2562) อีก 90 เมกะวัตต์

เช่นกันก็มีคำถามย้อนกลับไปว่า รายได้จากโรงไฟฟ้าอีก 360 เมกะวัตต์..นั่นคือ “ความหวังของ SCBใช่หรือไม่.!?.อ้าวหากโครงการโรงไฟฟ้าเกิดสะดุด..จะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามขึ้นมาล่ะ..! SCB จะบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้อย่างไร..!!

นั่นเป็นอีกความท้าทายที่ SCB กับการ “แหกจารีต” กับการปล่อยกู้แบบรายเดียว 37,000 ล้านบาท แต่ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก ก่อนหน้านี้ SCB มีการปล่อยกู้แบบรายเดียวให้กับ พิชญ์ โพธารามิก” เป็นการส่วนตัวด้วยวงเงินมาถึง 42,500 ล้านบาทมาแล้ว

เมื่อมองดูแล้ว “นายกกรรมการและกรรมการอิสระ” ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่ใช่คนอื่นคนไกลกับครอบครัวณรงค์เดช ทำให้ดีลการปล่อยกู้จึงเป็นความท้าทายใหม่อีกขั้นของ SCB โดยเฉพาะผู้กล้าอย่าง “อาทิตย์ นันทวิทยา” ในฐานะแม่ทัพใหญ่ SCB

หลังได้ผ่านฉากแห่งความท้าทาย (ผู้กล้า) มาหลายงาน อาทิ  บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI, บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE ที่คลาสสิกสุดคือปล่อยกู้ให้ “พิชญ์ โพธารามิก” ในนามส่วนตัวกว่า 42,500 ล้านบาท จริงป่ะ..!??

ปล.บทสรุปของ “ความท้าทายใหม่ของ SCB ครั้งนี้ สุดท้ายจะจบแบบสวยหรูหรือดูไม่จืด.!? โปรดติดตามได้ได้กะพริบตาเลยทีเดียว..!!

…อิ อิ อิ…

 

ข้อมูลการเงินบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH)
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
รายได้ 195,229,030 453,555,412 170,114,671
รายได้รวม 747,939,242 794,785,124 889,706,397
ต้นทุนขาย 112,967,598 99,976,300 190,028,088
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 82,261,432 353,579,112 0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 264,053,551 335,650,582 260,658,610
รายจ่ายรวม 399,327,438 435,926,882 450,686,698
ดอกเบี้ยจ่าย 271,881,697 112,530,896 175,380,269
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 76,730,107 246,327,346 263,639,430
ภาษีเงินได้ 0 0 0
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 76,730,107 246,327,346 263,639,430
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์