CPF ควัก 920 ลบ. ฮุบ “Giant Crown Investments” ดันสัดส่วนถือหุ้นใน CPE รวม 39%

CPF ควัก 920 ลบ. ซื้อหุ้น “Giant Crown Investments" ทั้งหมด ดันสัดส่วนถือหุ้นใน CPE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในไต้หวันเพิ่มเป็น 39% จากเดิม 32.68%

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2561 CPF Investment Ltd. (CPFI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายกับ Highest Plateau Ltd. เพื่อเข้าซื้อลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดใน Giant Crown Investments Ltd. (GC) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ ในมูลค่ารวม 28.53 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 920 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน ก.ค.61

ทั้งนี้ GC ประกอบกิจการการลงทุนและถือหุ้นใน Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co.,Ltd. (CPE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPF และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน จำนวน 16.95 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.32% โดยภายหลังการซื้อหุ้นทั้งหมดใน GC แล้ว จะทำให้กลุ่ม CPF มีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน CPE เพิ่มขึ้นจาก 32.68% เป็น 39%

สำหรับมูลค่าลงทุนในการเข้าซื้อกิจการ GC นั้น สะท้อนถึงมูลค่าตลาดของหุ้น CPE ที่ GC ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 16.95 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 60.50 เหรียญไต้หวัน (ราคาปิดของหุ้น CPE ณ วันที่ 12 มิ.ย. เท่ากับ 60.70 เหรียญไต้หวัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.03 พันล้านเหรียญไต้หวัน หรือ 34.4 ล้านเหรียญสหรัฐ หักกับหนี้สินที่ GC มีอยู่กับ Highest Plateau จำนวน 5.88 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะต้องทำการชำระคืนให้กับ Highest Plateau ภายใน 30 วันหลังจากการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

อนึ่ง CPE เป็นผู้นำในธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ และผลิตอาหารสำเร็จรูป มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลำดับต้น ๆ ในประเทศไต้หวัน

คำค้น