AECS จัดสัมมนา “รอบรู้การลงทุน DCA-Block Trade-หุ้น”

AECS จัดสัมมนา "รอบรู้การลงทุน DCA-Block Trade-หุ้น" ณ ห้อง Ballroom 1-2 M Academy บิ๊กซี ราชดำริ เมื่อเร็วๆนี้

นายพยุง นิลแสงงาม (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และนายสยาม สร้อยทอง (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์และ SBL พร้อมด้วยทีมงาน บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AECS จัดสัมมนาในหัวข้อ “รอบรู้การลงทุน DCA – Block Trade – หุ้น” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนใน DCA (Dollar Cost Averaging), Block Trade และหุ้น ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้อง Ballroom 1-2 M Academy บิ๊กซี ราชดำริ เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น