SET50 ลุ้นรีบาวด์ต่อ! วานนี้ฝรั่งเปิด Long

Hold Long S50U18 หวังขึ้นต่อแนวต้านถัดไปที่ 1,090 จุด พร้อมกับกำหนดจุด Trailing Stop หากหลุด 1,075 จุด (ค่าเฉลี่ย EMA20วัน)

จับทิศ SET50 โดย AECs : SET50 (S50U18) 11 ก.ค 2561

กลยุทธ์การลงทุน

Outright Trading: Hold Long S50U18 หวังขึ้นต่อแนวต้านถัดไปที่ 1,090 จุด พร้อมกับกำหนดจุด Trailing Stop หากหลุด 1,075 จุด (ค่าเฉลี่ย EMA20วัน)

มุมมองด้านเทคนิค: ลุ้นรีบาวด์ต่อตาม Reversal Up!!

เมื่อวานนี้ S50U18 ภาคเช้าแกว่งลง แต่ภาคบ่ายพุ่งขึ้น จนปิด +14.7 จุด และสามารถทะลุค่าเฉลี่ย EMA20วัน ที่ 1,075 จุดขึ้นมาได้ โดยสัญญาณ Reversal Up การกลับตัวขึ้นค่อนข้างชัดเจน จาก EMA5วัน พลิกกลับมามากกว่า EMA10วันแล้ว บวกกับ MACD ตัดค่า Signal ขึ้นใน Negative Zone นอกจากนี้เมื่อวาน Index Futures ทุกๆ Series ทั้ง Volume และ OI ปรับเพิ่มขึ้น 62.4%DoD และ 3.7%DoD บ่งชี้ถึงความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นคงดำเนินกลยุทธ์ขาขึ้น หวังขึ้นต่อแนวต้านถัดไปที่ 1,090 จุด (อดีตแนวรับเดิมที่ก่อนหลุดแล้วลงแรง)

มุมมองทางทฤษฎี: ฝรั่งขายหุ้น แต่ซื้อ Futures!!!

เมื่อวานนี้ S50U18 ปิดบวกด้วย % น้อยกว่า Spot เล็กน้อย ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันทำการก่อนหน้า 0.83 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -7.56 จุด ต่ำกว่า Theory Basis ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ -6.31 จุด สะท้อนมุมมองเป็นลบในระยะ 3 เดือน ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50Z18-S50U18) ลดลงจากวันทำการก่อนหน้า 0.3 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 0.8 จุด ต่ำกว่า Theory Spread ที่ 2.69 จุด สะท้อนมุมมองเป็นลบในระยะ 6 เดือน ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1809B 0.67 13.6 1.18
S5028C1809A 0.18 20.8 2.87

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1809A 1.11 12.7 0.77
S5028P1809B 0.49 15.7 1.39
ข้อมูล ณ วันที่ 10/07/2018

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

คำค้น