KTAM คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 61

KTAM คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 61

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2018 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร มอบรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ในกลุ่มกองทุนสะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (Money Market) แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM จากการบริหารกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น (KT-ST) ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 ในกองทุนประเภทนี้ โดยมีนางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย เป็นผู้รับมอบ และมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (กลาง) ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี