สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 125.29 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 125.29 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK-F 1 636,800 125,290 196.75
AOT 6 1,528,100 103,287 67.59
TOP 7 1,227,800 101,523 82.69
BPP 1 3,900,000 101,400 26
TRUE 3 11,922,400 78,803 6.61
BANPU
1 3,150,000 71,820 22.8
PTT 3 1,300,000 64,280 49.45
AOT-F 1 983,200 63,687 64.78
SCB-F 1 397,700 48,540 122.05
CPALL 1 610,000 48,114 78.88
CPN
10 645,400 47,987 74.35
POST 3 9,200,000 35,420 3.85
SCC 4 67,200 29,671 441.54
BJC-F 1 546,000 29,075 53.25
PTTGC 6 316,600 27,128 85.68
S5013C1809E
5 39,000,000 26,840 0.69
LH-F 14 2,050,800 23,789 11.6
TCAP 4 440,200 22,217 50.47
S5013P1809D
5 25,500,000 20,838 0.82
CPF 2 806,800 20,498 25.41
IRPC
2 3,219,000 20,002 6.21
DTAC 3 390,900 16,190 41.42
SPF 1 464,400 10,774 23.2
BJC 1 184,000 9,798 53.25
SPRC 1 638,000 8,741 13.7
KCE 2 187,100 7,624 40.75
SUPER 1 10,000,000 7,000 0.7
BDMS 1 250,000 6,438 25.75
SCB 2 31,400 3,815 121.5
PTTG13C1812A 3 15,500,000 3,565 0.23
ROBINS
1 58,100 3,399 58.5
WHA
1 864,100 3,387 3.92
U 11 86,000,000 2,460 0.03
CBG 1 18,100 842 46.5
BRR 1 10,000 68 6.75
BBL-F 1 60 12 201
JMT 1 100 3 28.25