สามัคคี

วันนี้เป็นวันอิกจี๋ คนที่เจอมรสุมชีวิตนั้น ทางที่ดีที่สุดก็คือการพึ่งพาตนเองให้มากเท่าที่จะมากได้ อย่าหวังพึ่งพาคนอื่น ธุรกิจของบางคนกำลังจะเฟื่องฟู ท่านจงมุมานะอดทน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสังคม และทุกสิ่งในโลกนี้ ถ้าหวังมากเกินไปก็อาจจะรับความผิดหวังมากขึ้น ฉะนั้น การดำเนินชีวิตที่ดี มีความพร้อมสรรพด้วยปัจจัยจะดีกว่า

โหงวเฮ้งหุ้น

สามัคคีดีแน่แน่

รวมใจแก้ด้วยพลัง

ชีวิตมีความหวัง

ด้วยพลังสามัคคี

วันนี้เป็นวันอิกจี๋ คนที่เจอมรสุมชีวิตนั้น ทางที่ดีที่สุดก็คือการพึ่งพาตนเองให้มากเท่าที่จะมากได้ อย่าหวังพึ่งพาคนอื่น ธุรกิจของบางคนกำลังจะเฟื่องฟู ท่านจงมุมานะอดทน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสังคม และทุกสิ่งในโลกนี้ ถ้าหวังมากเกินไปก็อาจจะรับความผิดหวังมากขึ้น ฉะนั้น การดำเนินชีวิตที่ดี มีความพร้อมสรรพด้วยปัจจัยจะดีกว่า  

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ AEONTS หรือ FTE

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ ICC และ JCK

คติวันนี้ “ต่างคนต่างความคิด ต่างจิตต่างใจ อย่าดูถูกความคิดใคร ถ้าความคิดต่าง”