DDD ปัด 3 ข่าวลือ! ยันชัดไม่มีเอี่ยวออเดอร์ปลอม-ผู้บริหารกอดหุ้นแน่น ฟากหุ้นวิ่งรับลูก 8%

DDD ปัด 3 ข่าวลือ! ยันชัดไม่มีเอี่ยวออเดอร์ปลอม ย้ำผู้ถือหุ้นใหญ่ยังกอดหุ้นแน่น ฟากราคาหุ้นวิ่งรับลูก 8%

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ ตลท. ได้ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงข้อมูลตามสื่อ เรื่องออเดอร์รายได้ปลอม และการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากกรณีที่มีข่าวลือจากการที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้กล่าวถึงบริษัท โดยมีเนื้อความกล่าวว่า บริษัทฯ ถูกตรวจสอบเรื่องออเดอร์รายได้ปลอมถูกตรวจสอบจากตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้งมีการอ้างถึง ความสามารถและการทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันว่า ไม่เคยถูกตรวจสอบจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เรื่อง ออเดอร์รายได้ปลอม โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ข้อบังคับของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด จัดให้มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการการตรวจสอบและหน่วยงานการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการประกอบกิจการมาโดยตลอด

โดยบริษัทฯกำหนดให้มีเกณฑ์การรับรู้รายได้ที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้องและมีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมาส่วนแบ่งทางการตลาดจากสินค้าของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงข้อมูลจากนีลเส็น ประเทศไทย

นอกจากนี้ ปัจจุบัน นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ไม่เคยมีการขายหุ้นและยังเชื่อมั่นว่าบริษัทฯมีศักยภาพในการเติบโตที่ดี โดยมีความตั้งใจที่จะถือหุ้นและอาจมีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมในอนาคตในมูลค่าที่เหมาะสม ทั้งนี้ นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ และครอบครัว ยังคงถือหุ้นอยู่ที่สัดส่วน 68.62% (อ้างอิงข้อมูลการปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561)

ด้านราคาหุ้น DDD ภายหลังจากบริษัทฯ ออกมาชี้แจงข่าวดังกล่าวได้มีการปรับตัวขึ้นจากวันก่อนหน้า โดย ล่าสุด ณ เวลา 15.51 น. อยู่ที่ระดับ 51.75 บาท ปรับตัวขึ้น 4 บาท หรือ 8.38% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 200.40 ล้านบาท

คำค้น