สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPF มูลค่าสูงสุด 644.54 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPF มูลค่าสูงสุด 644.54 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPF 3 25,276,000 644,538 25.5
BJC 4 4,860,900 259,922 53.47
BPP 2 5,100,000 121,500 23.82
TRUE 1 19,600,000 115,640 5.9
CPALL 1 1,183,600 92,321 78
SCB-F 1 709,300 87,610 123.52
BANPU
3 3,585,700 81,304 22.67
AOT 3 1,210,000 78,537 64.91
MAJOR-F 1 1,631,700 42,016 25.75
PTT 1 608,300 29,198 48
S5013P1809D
3 28,000,000 22,679 0.81
KBANK-F 2 109,442 21,669 198
KBANK
1 109,400 21,333 195
BBL-F 5 87,200 17,296 198.35
PTTEP 1 105,700 14,157 133.93
PTT13C1812A 2 40,000,000 13,200 0.33
LH-F 7 1,015,000 11,774 11.6
CPN 2 124,000 9,387 75.7
TU 1 485,100 7,665 15.8
DELTA 1 77,600 4,772 61.5
SAWAD
1 146,400 4,575 31.25
S5013C1809E
1 6,000,000 4,320 0.72
BCP 1 100,100 3,328 33.25
LH 2 260,100 3,017 11.6
CPAL13C1812A 1 5,000,000 2,700 0.54
PTTG13C1812A 1 8,000,000 2,080 0.26
U 5 34,000,000 973 0.03
KCE
1 21,100 844 40
AQ 2 2,500,000 78 0.03
MAX 1 2,000,000 43 0.02