15 กองทุนรวมหุ้น ครึ่งปีผลตอบแทนสุดปัง!

ในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ใครที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทย อาจจะกินไม่ได้ นอนไม่หลับ กระส่ายกระสับ ไม่ต่างจากการลงทุนในตลาดหุ้น เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทยจะอิงไปในทิศทางของตลาดหุ้นนั่นเอง

เส้นทางนักลงทุน

ในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ใครที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทย อาจจะกินไม่ได้ นอนไม่หลับ กระส่ายกระสับ ไม่ต่างจากการลงทุนในตลาดหุ้น เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทยจะอิงไปในทิศทางของตลาดหุ้นนั่นเอง

เนื่องจากช่วงครึ่งแรกปี 2561 ดัชนีตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวไปในทิศทางขาลง…เพราะครึ่งปีดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลง 158.13 จุด หรือลงไป 9.02%

ผลดังกล่าว ส่งผลให้การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทยที่ขึ้นกับตลาดหุ้น บอกเลยว่า ในครึ่งแรกปี 2561 อาจไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ (ติดลบ) เป็นส่วนใหญ่ “เหมือนกับเดินขึ้นดอยทุกวัน” ซึ่งต่างจาก “กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ” กลับสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนได้

ดังนั้นไปตรวจสอบกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยในรอบครึ่งปี สูงสุดใน 15 อันดับแรก ได้แก่

(1) กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ให้ผลตอบแทน 13.62% (2) กองทุนเปิด เค ยูเอสเอ หุ้นทุน ให้ผลตอบแทน  9.98% (3) กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า ให้ผลตอบแทน 9.07% (4) กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ให้ผลตอบแทน 8.75%

(5) กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ให้ผลตอบแทน 8.54% (6) กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ให้ผลตอบแทน 8.39% (7) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged ให้ผลตอบแทน 8.06% (8) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล ให้ผลตอบแทน 7.87%

(9) กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ ให้ผลตอบแทน 7.81% (10) กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ ให้ผลตอบแทน 7.75% (11) กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity ให้ผลตอบแทน 7.64% (12) กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า ให้ผลตอบแทน 7.63%

(13) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ให้ผลตอบแทน 6.13% (14) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ให้ผลตอบแทน 5.90% และ (15) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ ให้ผลตอบแทน 5.41%

กองทุนรวมหุ้นข้างต้นเป็นแค่ตัวอย่างว่ามีกองทุนไหนให้ผลตอบแทนยอดเยี่ยม

แน่นอนว่าการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นก็ต้องดูว่าบรรยากาศตลาดหุ้นและทิศทางของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศเหมาะที่จะลงทุนหรือไม่ และมีผลกระทบต่อการลงทุนประเภทต่าง ๆ อย่างไร นั่นเพราะกองทุนรวมที่เลือกอาจไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในทุกภาวะเศรษฐกิจ

ทว่าหากนักลงทุนเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจได้เบื้องต้น ก็จะช่วยให้เลือก กองทุนรวมที่เหมาะกับสภาวการณ์นั้น ๆได้ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมหุ้นไทย และกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ เพราะหากเข้าถูกช่วงจังหวะก็สามารถรับผลตอบแทนกลับคืนอย่างเป็นกอบเป็นกำได้

ส่วนผลตอบแทนการลงทุนผ่านกองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงตามการบริหารของผู้จัดการลงทุนและผลตอบแทนย้อนหลังไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะได้ผลตอบแทนในอัตราเดิมในอนาคต