COM7 เข้าตากองทุนใหญ่! “บลจ.กรุงศรี” เก็บหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่ม รวมถือเกิน 5%

COM7 เข้าตากองทุนใหญ่! "บลจ.กรุงศรี" เก็บหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่ม 0.11% รวมถือเกิน 5%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด หรือ บลจ.กรุงศรี ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.11% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายสุระ คณิตทวีกุล 352,655,200 29.39
2. นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 78,143,700 6.51
3. นายบัญชา พันธุมโกมล 64,000,000 5.33
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 57,652,937 4.80
5. น.ส.อารี ปรีชานุกูล 50,600,000 4.22

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/05/2561)