สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPN-F มูลค่าสูงสุด 82.39 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPN-F มูลค่าสูงสุด 82.39 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPN-F 1 1,051,200 82,388 78.38
KBANK 3 253,400 53,874 212.61
PTT
4 977,700 49,033 50.15
BBL-F
1 232,200 48,762 210
INTUCH <XD> 1 700,000 38,150 54.5
AP 1 3,000,000 27,600 9.2
OCC
1 900,000 15,471 17.19
MINT 1 410,400 15,236 37.12
IVL13C1812A 4 40,000,000 13,800 0.34
BEAU13C1812B 2 30,000,000 13,463 0.45
PSL 1 1,000,000 12,000 12
BEAUTY 1 1,000,000 8,800 8.8
S5013C1809D 6 20,000,000 7,343 0.37
TEAMG 1 2,603,600 5,936 2.28
KTB 1 300,000 5,745 19.15
AMATA 1 300,000 5,580 18.6
S5013C1809E 1 5,000,000 4,035 0.81
PTTEP 1 23,000 3,071 133.5
PTT13C1812A 1 5,017,300 1,656 0.33
U 1 5,000,000 146 0.03
MAX 1 1,000,000 23 0.02