สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) INTUCH มูลค่าสูงสุด 54.84 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) INTUCH มูลค่าสูงสุด 54.84 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
INTUCH 2 1,003,900 54,838 54.62
BEAUTY 1 4,000,000 37,800 9.45
SCB 1 200,000 28,950 144.75
BJC
1 500,000 28,250 56.5
CPN 1 293,900 23,071 78.5
BEAU13C1812B 2 30,000,000 17,700 0.59
PTG 1 1,200,000 15,360 12.8
TKN 1 1,000,000 14,800 14.8
MAKRO 1 200,000 7,300 36.5
OCC 1 211,680 3,639 17.19
KBANK-F 3 15,000 3,270 218
PTTG13C1812A 1 10,000,000 2,600 0.26
U
1 10,000,000 292 0.03