สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCB มูลค่าสูงสุด 468.80 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCB มูลค่าสูงสุด 468.80 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCB 1 3,200,000 468,800 146.5
IRPC 1 23,300,000 163,100 7
ERW 1 9,000,000 64,800 7.2
IVL 1 1,000,000 59,500 59.5
TOA 1 700,000 25,550 36.5
KBANK 1 100,000 21,100 211
CBG 1 250,000 11,750 47
BBL-F 1 50,000 10,450 209
BBL 1 50,000 10,300 206
MINT 1 234,100 9,188 39.25
BEAU13C1901A
1 28,700,000 9,184 0.32
TOP 2 72,800 6,992 96.05
MTC
1 161,000 6,722 41.75
TMB 1 2,640,400 5,809 2.2
U 7 178,000,000 5,307 0.03
WACOAL 1 100,000 4,300 43
S5013P1812A
1 4,000,000 3,220 0.8
KBANK-F 1 13,700 2,918 213
SHREIT 1 200,000 1,920 9.6
MTI 1 9,700 1,062 109.5
CPALL-F 1 9,800 666 68
BLA 1 500 16 32.5