SET50 หักล้างสัญญาณ Double Top ลุ้นดีดขึ้น!!!

Open Long  S50U18 บริเวณแนวรับ 1,122 จุด ลุ้นดัชนีเบรกเส้นกด คาดหวังแนวต้าน 1,143.0จุด / 1,170 จุด พร้อมกับตั้ง Stop Loss หากปิดทะลุเกิน 7 จุด

จับทิศ SET50 โดย AECs : SET50 (S50U18) 14 ก.ย. 2561

กลยุทธ์การลงทุน

Outright Trading : Open Long  S50U18 บริเวณแนวรับ 1,122 จุด ลุ้นดัชนีเบรกเส้นกด คาดหวังแนวต้าน 1,143.0จุด / 1,170 จุด พร้อมกับตั้ง Stop Loss หากปิดทะลุเกิน 7 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: หักล้างสัญญาณ Double Top ลุ้นดีดขึ้น!!!

กราฟรายวัน S50U18 ทางเทคนิค แท่งเทียนปิดยกกลับ กลืนแท่งเบรก Neckline ของสัญญาณ Double Top ทำให้ภาพฝั่งลงถูกหักล้าง บวกกับรอบ Modified Stochastic เริ่มสร้างรอบการรีบาวด์ครั้งใหม่จาก Oversold Zone มองเป็นสัญญาณบวกต่อการลุ้นเบรก Downward Slope ฉะนั้น มองดัชนีมีโอกาสเบรกทะลุเส้นกด เพื่อไต่ระดับทดสอบแนวต้านด้านบน ที่ 1,143 จุด และ 1,170 จุด ตามลำดับ

Fund Flow Analysis:

เมื่อวานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้น 2,007.1 ล้านบาท พร้อมกับมีสถานะ Net Long 12,124 สัญญาใน Index Futures คิดรวมเป็นมูลค่าซื้อสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) 4,755.5 ล้านบาท

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1810A 0.54 18.1 1.17

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1810A 0.52 18.0 1.21
ข้อมูล ณ วันที่ 13/09/2018

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

คำค้น