สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCCC มูลค่าสูงสุด 122.26 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCCC มูลค่าสูงสุด 122.26 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCCC
2 490,000 122,255 249.5
BDMS-F 1 3,772,400 98,554 26.13
BLAND
2 50,000,000 91,000 1.82
ADVANC 2 358,000 72,183 201.63
KTB 2 2,516,000 50,083 19.91
PTT13C1812A 5 150,000,000 48,500 0.32
EA13C1812A 4 97,500,000 40,800 0.42
PTTEP 1 254,600 37,936 149
VGI06C1904A 1 5,438,000 36,903 6.79
CPN-F 1 344,100 28,431 82.62
SCN 1 6,500,000 26,000 4
BBL-F 1 99,700 21,494 215.59
MINT 3 410,000 17,102 41.71
SPALI-F 1 636,700 15,695 24.65
S5013P1812B
4 12,000,000 13,006 1.08
EASON 4 4,500,000 10,620 2.36
CPAL13C1901A 2 20,000,000 7,000 0.35
VGI23C1905A 1 2,831,500 4,125 1.46
CPALL 1 50,400 3,450 68.46
VGI06C1904B 1 458,500 3,119 6.8
BCPG 1 90,000 1,755 19.5
THG 1 50,000 1,575 31.5
PTTGC 1 12,500 1,010 80.81
SCC
1 2,000 889 444.33
BDMS13C1812A 2 8,000,000 820 0.1
GGC28C1905A
2 2,000,000 740 0.37
IRPC
1 86,800 597 6.88
BTS 1 43,400 401 9.24
GLOW 1 3,600 327 90.83
U 1 10,000,000 297 0.03
MTC 1 5,000 213 42.5
SPRC 1 11,000 163 14.8
MAX 2 4,000,000 96 0.02
KTC 1 1,000 33 32.75
TTCL-W1 1 20,000 30 1.5