PTG รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

PTG รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อเร็วๆ นี้

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (คนซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เข้ารับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม (TOP Innovative Organization) ประจำปี 2561 จากการเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมทางด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน และ ร่วมงานเสวนา “องค์กรนวัตกรรม..สู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” โดยมี นายวิเชฐ ตันติวานิช (คนขวา) กรรมการนวัตกรรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น