BGRIM เซ็น MOU “Electricity of Vietnam”

BGRIM เซ็น MOU ซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ "Electricity of Vietnam" ณ จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานคณะกรรมการ และ คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ Electricity of Vietnam (EVN) ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิตติดตั้ง 257 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

คำค้น