สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PR9-F มูลค่าสูงสุด 145 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PR9-F มูลค่าสูงสุด 145 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PR9-F <ST> 1 12,500,000 145,000 11.6
PTT 5 1,200,000 59,100 49.25
BBL 1 164,000 33,881 206.59
BH 1 142,700 27,113 190
TU 1 803,300 14,492 18.04
TMB 1 3,614,400 9,000 2.49
TFMAMA 1 45,000 6,975 155
IVL
1 60,200 3,462 57.51
S5028C1812A 1 1,441,400 519 0.36
U 1 5,000,000 165 0.03
MAX 1 6,000,000 132 0.02