สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL มูลค่าสูงสุด 184.14 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL มูลค่าสูงสุด 184.14 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL 3 888,900 184,135 207.15
PTT 2 3,718,700 183,146 49.25
PR9-F <ST>
1 12,500,000 145,000 11.6
BBL-F
1 374,900 79,104 211
PTTEP 2 400,000 54,370 135.92
TCAP
2 992,000 50,804 51.21
DTAC 1 620,400 30,868 49.76
BH 1 142,700 27,113 190
PTT-F 1 500,000 24,688 49.38
GPSC 1 412,400 23,198 56.25
MINT 2 460,100 16,319 35.47
TU 1 803,300 14,492 18.04
BDMS 1 404,600 9,872 24.4
TMB
1 3,614,400 9,000 2.49
TFMAMA
1 45,000 6,975 155
LH 1 452,000 4,656 10.3
TRUE 1 591,200 3,500 5.92
BCP 1 102,200 3,481 34.06
IVL 1 60,200 3,462 57.51
QH 1 1,082,900 3,335 3.08
BJC 1 50,200 2,748 54.75
S5028C1812A 2 6,441,400 2,349 0.36
AOT 1 15,800 988 62.5
ROBINS 1 14,600 927 63.5
CBG 1 12,000 519 43.25
S11 1 61,900 460 7.43
TOP13C1901A 1 1,000,000 340 0.34
MAX
5 14,000,000 306 0.02
U 1 5,000,000 165 0.03
SST 1 22,700 131 5.76