สรุปซื้อขายกะรดานรายใหญ่วันนี้ AOT มูลค่าสูงสุด 27.57ลบ.

สรุปซื้อขายกะรดานรายใหญ่วันนี้ AOT มูลค่าสูงสุด 27.57ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AOT
1 425,000 27,572 64.88
CPALL 5 350,400 23,967 68.4
PTT 3 477,300 23,911 50.1
BBL 5 95,400 20,514 215.03
AEONTS 1 60,000 11,820 197
TOP 1 122,000 9,974 81.75
KBANK-F
3 33,093 6,800 205.49
KBANK 1 33,000 6,732 204
IVL
1 87,000 4,720 54.25
SCC 2 6,700 2,866 427.71
LH 1 187,300 1,985 10.6
BANPU 1 100,400 1,777 17.7
ADVANC 2 8,500 1,543 181.5
S5013C1812D 2 2,700,000 1,527 0.57
TFMAMA 1 8,400 1,340 159.5
CBG 1 26,200 1,186 45.25
DTAC13C1902A 1 3,000,000 1,080 0.36
CPF 1 42,000 1,050 25
BEAU13C1812B 1 1,000,000 520 0.52
FTE 1 113,400 259 2.28
MAX 3 11,000,000 237 0.02
BEAUTY 1 17,000 175 10.3

เรื่องน่าสนใจ