ธอส.ออกฝากประจำ14ด.ชูดอกเบี้ยสูงสุด4%ต่อปี

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการ ส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าประชาชนต้อนรับเปิดศักราชใหม่ ธนาคารมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการ ส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าประชาชนต้อนรับเปิดศักราชใหม่ ธนาคารมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2558 ยังคงเดินหน้านโยบายส่งเสริมการออมภาคประชาชน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในอนาคต ล่าสุดได้จัดทำผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำ 14 เดือนแบบขั้นบันได (Step Up)” มอบดอกเบี้ยสูงแบบขั้นบันได โดยเดือนที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ย 2.375% ต่อปี เดือนที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ย 3.000% ต่อปี

ส่วนเดือนที่ 11-12 อัตราดอกเบี้ย 3.750% ต่อปี และเดือนที่ 13-14 รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 4.000% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.027% ต่อปี) ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนนับจากวันที่ฝาก เงื่อนไขเปิดบัญชีครั้งแรกและจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั้น