สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL มูลค่าสูงสุด 293.69 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL มูลค่าสูงสุด 293.69 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL
3 1,408,400 293,691 208.53
CPN 1 2,500,000 192,563 77.03
KBANK-F 1 540,000 105,165 194.75
AOT 1 900,000 58,500 65
KBANK 1 250,000 48,688 194.75
SUC 2 586,500 25,220 43
PACE <C> 2 50,000,000 24,000 0.48
IVL 3 382,000 21,300 55.76
PTTG13C1904A 4 25,000,000 16,000 0.64
BANPU 2 898,700 15,727 17.5
CENTEL 1 317,800 13,850 43.58
TVO 1 267,600 7,426 27.75
TOP 1 93,000 6,975 75
SABINA
1 220,500 6,863 31.12
LH
1 645,400 6,519 10.1
PTTGC 1 71,800 5,726 79.75
S5013C1903A 4 6,000,000 4,982 0.83
S5013P1903A 1 5,000,000 4,745 0.95
SCB-F
1 33,000 4,604 139.5
PTT 1 78,700 3,969 50.43
TCAP 1 64,400 3,531 54.82
MTC
1 70,700 3,495 49.44
KCE 1 108,600 3,149 29
CPALL 1 44,100 3,120 70.75
SIRI 1 2,000,000 2,660 1.33
BCP 1 51,100 1,750 34.25
TOA-F 1 47,500 1,674 35.25
S5028C1901A
2 2,000,000 1,390 0.7
MAX 7 32,700,000 681 0.02
PTTE13P1902A 1 1,100,000 671 0.61
S5013P1812D 1 1,000,000 614 0.61
BBL-F 1 57 12 212