สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TPIPL-F มูลค่าสูงสุด 49.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TPIPL-F มูลค่าสูงสุด 49.50 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TPIPL-F 1 25,000,000 49,500 1.98
BANPU 1 1,600,000 25,920 16.2
KBANK 3 137,300 25,720 187.33
BBL 1 100,000 20,500 205
PTTGC 3 261,000 18,858 72.25
S5013C1903B 9 23,901,000 17,724 0.74
WACOAL 1 114,630 5,158 45
S5013C1903A
1 11,000,000 5,104 0.46
PTT13C1903A 1 25,000,000 4,000 0.16
PTTG13C1904A
1 10,000,000 3,500 0.35
PTT 1 68,300 3,427 50.18
MINT 1 91,000 3,208 35.25
TU 1 162,600 3,041 18.7
PTTEP 1 26,000 3,029 116.5
IVL13C1904A 1 5,000,000 1,500 0.3
GREEN 1 1,000,000 1,000 1
ERW 1 153,400 997 6.5
S5013P1812A 1 2,000,000 960 0.48
SPRC 1 75,500 751 9.95
KBANK-F 1 39 7 186
BBL-F
1 7 1 211