KBANK ออกมาตราเยียวยาลูกค้าได้รับผลกระทบพายุ”ปาบึก”

KBANK ออกมาตราเยียวยาลูกค้า 9 จังหวัดได้รับผลกระทบพายุ"ปาบึก"

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกที่พัดถล่มพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนใน 9 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี สุราษฎร์ธานี สงขลา นราธิวาส ชุมพร ตรัง พัทลุง และประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้ลูกค้าของธนาคารในพื้นที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายเป็นจำนวนมาก ธนาคารจึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่อาศัยหรือดำเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว รวมถึงคู่ค้าของลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าให้สามารถฟื้นตัวได้เร็วและดำเนินธุรกิจต่อไปได้

สำหรับมาตรการการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ประกอบด้วย มาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ  ด้วยการพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน และธนาคารพร้อมสนับสนุนวงเงินเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการ หรือฟื้นฟูกิจการ โดยพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี

ส่วนมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด คือ พักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน และสำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารพร้อมสนับสนุนวงเงินกู้ใหม่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน นอกจากนี้ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารช่วยลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 50% เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน รวมถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมและเบี้ยปรับล่าช้า

โดยลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับมาตรการช่วยเหลือได้ที่ K-Contact  Center 02 888 8888 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

คำค้น