เมตตา

วันนี้เป็นวันโบ่วซิง การเข้าสังคมนั้น บางทีเจอความเสียเปรียบเป็นของธรรมดา อย่าถืออารมณ์เสียได้ก็จะดียิ่ง ส่วนธุรกิจการเงินมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือคล่องตัวดีมาก การค้าพอมีทางขยับขยายได้ ขณะที่ดวงชะตาของบางคนกำลังมีการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ตึงเครียดในวิถีชีวิตค่อยเลือนรางไป โชคลาภพอมีบ้าง และเด็กที่เกิดวันนี้ จิตใจปลอดโปร่ง พึ่งตนเองให้มากก็จะดี ลำบากกายก่อนค่อยสบายทีหลัง จะเจริญได้ง่ายดาย

โหงวเฮ้งหุ้น

ถ้าเคยทำช้ำใจใคร่ขอโทษ  

ขอจงโปรดอภัยให้เถิดหนา

ผิดไปแล้วถ้าแก้วใจไม่เมตตา 

ชั่วชีวาคงระกำช้ำไม่วาย

วันนี้เป็นวันโบ่วซิง การเข้าสังคมนั้น บางทีเจอความเสียเปรียบเป็นของธรรมดา อย่าถืออารมณ์เสียได้ก็จะดียิ่ง ส่วนธุรกิจการเงินมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือคล่องตัวดีมาก การค้าพอมีทางขยับขยายได้ ขณะที่ดวงชะตาของบางคนกำลังมีการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ตึงเครียดในวิถีชีวิตค่อยเลือนรางไป โชคลาภพอมีบ้าง และเด็กที่เกิดวันนี้ จิตใจปลอดโปร่ง พึ่งตนเองให้มากก็จะดี ลำบากกายก่อนค่อยสบายทีหลัง จะเจริญได้ง่ายดาย

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ FN หรือ MTC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ GEL และ OCC

คติวันนี้ “อย่าลังเลใจที่จะทำสิ่งใดก็ตามที่คุณรู้ว่าถูกต้อง”