สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 11 ม.ค.62

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 11 ม.ค.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
SNC 35,000 477,800 30.95%
ADVANC 3,959,800 672,903,950 20.72%
TRUE 58,195,600 282,927,300 15.13%
PTTGC 1,769,800 125,432,225 14.23%
BEAUTY 10,381,100 68,624,635 13.95%
HANA 268,500 8,619,000 13.75%
PLAT 34,000 241,400 11.18%
WHA 2,483,500 10,580,980 8.19%
BANPU 1,256,900 20,501,280 7.47%
BBL 103,500 21,318,400 7.42%
CPN 320,700 24,325,675 6.78%
TU 614,600 10,640,240 6.74%
KTC 788,900 23,948,350 6.15%
MTC 152,100 7,405,375 6.10%
SAPPE 13,600 198,770 5.35%
VIBHA 150,000 303,000 5.29%
KBANK 343,000 62,034,850 5.27%
PSH 74,000 1,255,500 5.17%
MINT 445,400 15,711,225 5.10%
KTB 600,000 11,970,000 4.43%
THAI 115,400 1,457,750 3.64%
IVL 401,600 21,494,725 3.36%
SCC 55,800 23,878,200 3.31%
PTTEP 302,000 37,181,050 3.22%
TOP 272,000 19,035,600 2.98%
MEGA 5,500 162,250 2.92%
BLA 3,600 99,000 2.81%
GPSC 58,300 3,297,025 2.72%
DTAC 264,000 11,268,150 2.66%
SCCC 1,900 406,600 2.64%
KKP 24,900 1,691,975 2.43%
HMPRO 519,700 7,651,590 2.33%
BH 106,600 18,722,750 2.27%
IRPC 1,073,500 6,336,095 2.10%
JMT 11,800 136,830 2.01%
THANI 30,000 222,000 1.86%
TISCO 40,000 3,245,000 1.84%
MBK 20,000 398,000 1.81%
BCPG 38,400 617,000 1.75%
STEC 150,000 3,160,000 1.61%
COM7 294,700 3,785,630 1.60%
TASCO 25,000 365,000 1.60%
AMATA 212,200 4,650,240 1.48%
SPRC 201,200 2,112,600 1.47%
AEONTS 12,000 2,146,750 1.46%
BDMS 1,650,100 37,763,230 1.42%
EA 300,100 13,879,600 1.41%
GLOBAL 167,800 3,030,400 1.40%
INTUCH 208,800 9,899,400 1.39%
PTG 272,900 2,623,485 1.39%
JAS 63,600 299,020 1.33%
GOLD 75,000 502,500 1.32%
BCH 354,000 5,614,800 1.27%
GFPT 23,100 301,840 1.12%
GULF 61,800 5,186,900 1.07%
ERW 42,600 292,375 1.03%
SCB 99,300 13,207,950 1.03%
CPF 200,000 5,125,000 0.99%
WORK 10,000 236,000 0.96%
DDD 20,000 360,000 0.84%
STA 34,600 491,840 0.83%
THCOM 8,500 50,225 0.83%
VGI 25,600 199,680 0.83%
CENTEL 19,200 768,550 0.71%
PTT 329,800 16,182,275 0.70%
BPP 5,400 119,890 0.65%
CBG 4,400 146,650 0.64%
AP 65,500 434,575 0.63%
CPALL 256,400 19,053,925 0.62%
EPG 44,300 294,380 0.58%
DELTA 3,500 241,150 0.50%
SAWAD 14,400 704,850 0.49%
ANAN 33,000 110,220 0.43%
AOT 243,800 16,412,325 0.42%
CHG 200,000 366,000 0.41%
BJC 16,200 782,750 0.36%
TCAP 10,000 532,750 0.36%
TKN 65,000 498,500 0.36%
QH 54,500 150,420 0.33%
TPIPP 5,000 29,250 0.30%
ITD 9,100 20,384 0.28%
ROBINS 5,100 350,625 0.27%
SPALI 3,900 74,490 0.27%
GLOW 3,300 292,875 0.26%
TVO 3,200 84,800 0.22%
GUNKUL 15,400 45,892 0.19%
EGCO 1,000 249,000 0.18%
LH 47,500 467,570 0.15%
SCI 100 238 0.11%
SGP 10,500 99,750 0.11%
KCE 2,000 58,000 0.09%
BEM 30,000 295,500 0.05%
DEMCO 100 292 0.02%
CKP 100 500 0.00%
SUPER 100 53 0.00%

คำค้น