สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTTEP มูลค่าสูงสุด 242 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTTEP มูลค่าสูงสุด 242 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTTEP <XD> 1 2,000,000 242,000 121
TMB 1 10,000,000 22,400 2.24
S5013C1903B 2 8,000,000 5,250 0.66
S5013P1903E 1 2,500,000 1,638 0.66
S5013P1903A
2 2,500,000 1,378 0.55