ตลท.สั่งขยายเวลา MALEE  ติด Cash Balance ยาวถึง 13 มี.ค.นี้

ตลท.สั่งขยายเวลา MALEE  ติด Cash Balance ยาวถึง 13 มี.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขยายช่วงดำเนินการเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance หลักทรัพย์บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MALEE โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 2562 สิ้นสุดวันที่ 13 มี.ค. 2562

คำค้น