GULF จ่ายไฟโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม “TTCIZ-01” 68.8MW เล็ง COD “TTCIZ-02” อีก 50MW พ.ค.นี้

GULF จ่ายไฟโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม "TTCIZ-01" 68.8MW เล็ง COD "TTCIZ-02" อีก 50MW พ.ค.นี้

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ระบุว่า  TTC Green Energy Investment Joint Stock Company ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd. อยู่ร้อยละ 49 และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 ในประเทศเวียดนาม ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity หรือ EVN) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ เพิ่งได้รับแจ้งจาก EVN ว่า วันที่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์คือวันที่ 6 มี.ค.2562

สำหรับ TTCIZ-01 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 68.8 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการประมาณ 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EVN เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยได้รับอัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่ 9.35 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดย TTCIZ-01 นับเป็นโครงการโรงไฟฟ้าแห่งแรกของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในประเทศเวียดนามที่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

ส่วนโครงการที่ 2 ได้แก่ TTCIZ-02 ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 90 นั้น มีกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายฟ้ากับ EVN ตามเงื่อนไขเดียวกับ TTCIZ-01 ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนดประมาณเดือนพ.ค.2562

คำค้น