สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TDEX มูลค่าสูงสุด 173 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ TDEX มูลค่าสูงสุด 173 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TDEX
2 16,000,000 173,676 10.85
SCB <XD> 2 1,037,600 133,332 128.5
MAJOR 2 3,688,700 98,212 26.62
HANA
1 2,561,500 86,130 33.62
DTAC
1 717,800 38,582 53.75
KBANK <XD> 2 200,000 38,200 191
BTS 1 3,000,000 32,490 10.83
DELTA 2 407,300 31,569 77.51
NPPG-W4 1 34,250,000 25,003 0.73
VGI06C1904B 1 2,445,600 20,549 8.4
CPN 1 200,000 14,850 74.25
QH-F 1 3,002,500 9,188 3.06
BEAUTY 1 1,200,000 8,100 6.75
GLOW 1 75,600 6,917 91.5
CPF-F 1 243,700 6,213 25.49
TPRIME
1 400,000 5,760 14.4
PTTGC
1 60,000 4,590 76.5
TOP-F 1 56,600 4,074 71.99
MINT 1 106,400 3,963 37.25
CENTEL 1 59,400 2,554 43
ROBINS-F
1 23,700 1,387 58.53
TTW 1 14,700 178 12.1
KBANK-F <XD> 1 66 13 192