ทำความดี

วันนี้เป็นวันกะซิง ดวงวันนี้ธรรมดาสามัญ ประกอบกิจเป็นไปตามความสามารถ ทำอะไรอย่าใจร้อนอย่าประมาท ส่วนธุรกิจวันนี้อยู่ในการค้าธุรกิจนั้นมีชื่อเสียงและเครดิตอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ฉะนั้นทำการค้าพึงระวังเครดิตชื่อเสียงทางการเงินให้ดี ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง จะเป็นชีวิตของคนบางคนในวันนี้

โหงวเฮ้งหุ้น

สร้างไปเถิดคุณความดีมีให้มาก

ยามลำบากอย่าได้ท้อรอสวรรค์

ใครไม่รู้ใครไม่เห็นใช่สำคัญ

ใจเรานั้นให้รู้ตัวละชั่วไกล

วันนี้เป็นวันกะซิง ดวงวันนี้ธรรมดาสามัญ ประกอบกิจเป็นไปตามความสามารถ ทำอะไรอย่าใจร้อนอย่าประมาท ส่วนธุรกิจวันนี้อยู่ในการค้าธุรกิจนั้นมีชื่อเสียงและเครดิตอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ฉะนั้นทำการค้าพึงระวังเครดิตชื่อเสียงทางการเงินให้ดี ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง จะเป็นชีวิตของคนบางคนในวันนี้

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ GULF หรือ WORK

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ TOG และ GC

คติวันนี้ “ปรารถนาสิ่งใด อย่าพึงดีใจไว้ล่วงหน้า พลาดหวังสิ่งใด อย่าพึงเสียใจตามหลัง”