PTT รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

PTT รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “โครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน” รุ่นที่ 2

นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT พร้อมด้วย นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอวังจันทร์ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังจันทร์ สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน” รุ่นที่ 2

ซึ่งพระราชทานแก่ชุมชนรอบพื้นที่ป่าวังจันทร์ จำนวน 44 ครัวเรือน ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชดำริฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน สามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ให้ชุมชนได้มีพันธุ์พืชที่ดีมีมูลค่า มีผักปลอดภัยไว้บริโภค และมีคุณภาพด้วยเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน อันเป็นมงคลยิ่ง เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น