สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 154.38 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 154.38 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK-F 1 806,500 154,382 191.42
TISCO-F
1 683,500 62,626 91.62
B
2 82,000,000 53,300 0.65
BBL-F 3 242,250 51,105 210.96
WP 1 7,000,000 38,500 5.5
ADVANC-F 1 117,300 22,199 189.25
BIG 1 6,000,000 9,600 1.6
TOA-F 1 300,000 9,413 31.38
AP 1 1,000,000 7,800 7.8
TOA 1 218,100 6,816 31.25
S5013P1906B 2 10,000,000 6,308 0.63
PTT
1 123,800 6,097 49.25
BEM 1 500,000 5,200 10.4
KBANK 1 20,000 3,890 194.52
GULF13C1909A 1 10,000,000 3,500 0.35
EA13C1905A 1 10,000,000 3,300 0.33
CPALL 1 40,000 3,070 76.75
ICHI 1 100 0 3.98