ASL AFTERNOON TRADE – บล.เอเอสแอล

SET ยืน 1,637 มั่นคง ลุ้น Rebound

ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวลงตามภูมิภาคจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ภายหลังจากที่จีนได้ออกมาระบุว่า จะใช้มาตรการตอบโต้การเก็บภาษีสินค้านำเข้าของจีนเช่นกัน ขณะที่การเมืองในประเทศหลังยื่นทูลเกล้า ส.ว. 250 คน ซึ่งจะมีการ Vote เลือกนายกช่วงปลาย พ.ค.
กลยุทธ์-ปรับตัวลงเน้นยืน 1,640-1,637เพื่อเล่นรอบรอ rebound ในระยะสั้น เพื่อปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,648-1,650ผ่านยืนลุ้นจบขาลง ระยะกลาง-ยาว Wait & See เพื่อรอเล่นรอบใหม่

QH
ยืนเหนือ 2.96 เพื่อกลับ
ตัวปิด 2.96
แนวรับ 2.94 / 2.90
แนวต้าน 3.06 / 3.12
Cut loss < 2.90
แท่งเทียนปรับตัวขึ้นตาม EMA5วันที่มีแนวโน้มตัดขึ้น 10 วันเกิด golden cross เป็น buy sig ระยะสั้นเน้นยืน 2.96 เพื่อยืนยันภาวะบวกขณะที่ Slow sto. ชี้ขึ้นออกจากภาวะOversold เป็นโมเมนตัมเชิงบวก

CHAYO
เกิด buy sig. เน้นยืน 4.44 เป็นแนวรับหลัก
ปิด 4.48
แนวรับ 4.44 / 4.40
แนวต้าน 4.74 / 4.96
Cut loss < 4.24
แท่งเทียนปรับตัวขึ้นตาม EMA5วันที่มีแนวโน้มตัดขึ้น 10 วันเกิด golden cross เป็น buy sig สนับสนุนด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ระยะสั้นเน้นยืน 4.44 เป็นแนวรับหลัก ขณะที่ Slow sto. + RSIแกว่งตัวขึ้นเป็นโมเมนตัมบวก

SELL SIGNAL JKN

สร้าง Lower low ต่อเนื่องยืนยันขาลง
ปิด 7.50
แนวรับ 7.40 / 7.20
แนวต้าน 7.60 / 7.90
แท่งเทียนปรับตัวลงและทา Lower lowต่อเนื่อง และปรับตัวหลุดขอบล่าง Bollinger bandเป็นลบ ระยะสั้นเน้นยืน7.40 เพื่อจบแนวโน้มขาลง หากปรับตัวลงต่ำกว่าจะยืนยัน Sell sig. ขณะที่ Slow sto. + RSIชี้ลงอยู่ในภาวะ oversold เป็นสัญญาณลบ

TIME TO SWITCH
แนะนำ SWITCH กลุ่ม “เดินเรือ”ในระยะสั้น เช่นPSL PRM TTA จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ภายหลังจากที่จีนได้ออกมาระบุว่า จะใช้มาตรการตอบโต้การเก็บภาษีสินค้านำเข้าของจีน เป็น sentiment เชิงลบต่อกลุ่มเดินเรือ
แนะนำการลงทุนมาเป็นกลุ่ม “โรงไฟฟ้า”ในระยะสั้น เช่นGULF EA BGRIM จากแนวโน้มผลประกอบการในปี 2019 ออกมาดีจากการ CODโครงการเพิ่มขึ้น พร้อมกับรองรับความผันผวนจากการเจรจาการค้าที่ยังไม่มีจ้อสรุปที่ชัดเจน